Hlášení pojistné události - úrazu

Nahlašuji svou škodu

Mám u NN Životní pojišťovny uzavřenou smlouvu a stala se mi škoda.

Nahlašuji škodu za své nezletilé dítě

Stala se škoda mému dítěti.